Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu     
 ul. Narutowicza 9
09 - 200 Sierpc
 woj. mazowieckie

                      

Historia przedszkola

Dyrekcja i nauczyciele

Administracja i obsługa

Dokumenty przedszkola

Z życia przedszkola

Oferta przedszkola

Misja przedszkola
Ramowy rozkład zajęć

Galeria zdjęć

Przydane linki
Ogłoszenia

Procedura opłat
przez Internet

 

NASZE PRZEDSZKOLE PRACUJE  W GODZINACH

6.00- 16.00

 W TYM CZASIE

 

 

 

Oval Callout: BAWIMY SIĘ

 

 

 

 

Oval Callout: PRZYJAŹNIMY SIĘ

 

 

Oval Callout:  ŚPIEWAMY 
I 
TAŃCZYMY

 

 

Oval Callout: ROZWIJAMY SWOJE ZDOLNOŚCI

 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

     Ramowy rozkład dnia został ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. Spełnia wymagania zdrowotne, higieniczne, jest dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci. Uwzględnia proporcjonalne zagospodarowanie czasu, na swobodną zabawę, pobyt na powietrzu, zajęcia dydaktyczne, odpowiednio inne czynności.
 

W godzinach od 800 - 1300 realizowana jest podstawa programowa.
Od 1300do 1600 organizowane są zajęcia dodatkowe.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

CZAS OD DO

AKTYWNOŚCI DZIECI

CZAS REALIZACJI PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
600-800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.  
800-830 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci. 30 min.  ZD
830-840 Zabawy ruchowe, ze śpiewem 10 min.  R
840-910 Przygotowanie do śniadania.
ŚNIADANIE
30 min.  OP
910-940 Zintegrowana działalność dydaktyczna- zajęcia
i zabawy z całą grupą. 
30 min.  D
940-1100 Czynności samoobsługowe w szatni.
Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, spacery, wycieczki.
10 min.  OP
70 min.  PP
1100-1130 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci. 30 min.  ZD
1130-1140
1140-1220
Czynności porządkowo- higieniczne- przygotowanie do obiadu.
OBIAD
50 min.  OP
1220-1240 Praca indywidualna w małych zespołach pod kierunkiem nauczyciela 20 min.  D
1240-1300 Czynności samoobsługowe i higieniczne 20 min.  OP
1300-1400 Odpoczynek poobiedni- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.  
1400-1415 Zabawy ruchowe, ze śpiewem. Czynności higieniczno- porządkowe.  
1415-1430 PODWIECZOREK  
1430-1500 Zajęcia dodatkowe.  
1500-1600 Kontynuacja działalności edukacyjnej. Zabawy
i gry stolikowe, praca wyrównawcza. Zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.
 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

CZAS OD DO                  AKTYWNOŚCI DZIECI CZAS REALIZACJI
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
600-800 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci.  
800-830 Rozmowy kierowe indywidualnie
i w małych grupach związane
z zainteresowaniami dzieci, obserwacje. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.
 30 min.  ZD
830-840  Zabawy ruchowe, ze śpiewem.  10 mni.  R
840-910 Przygotowanie do śniadania.
ŚNIADANIE
 30 min.  OP
910-1010  Zintegrowana działalność dydaktyczna- zajęcia i zabawy z całą grupą.  60 min.  D
1010-1110 Czynności samoobsługowe w szatni

 Zabawy organizowane i swobodne na placu zabaw, spacery, wycieczki.

10 min OP

60 min.PP

11101130 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.  20 min.  ZD
11301140
1140-1220
1220-1230
Czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do obiadu.
OBIAD
Mycie zębów
 50 min.  OP
1230 - 1300 Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci.
Praca wyrównawcza, indywidualna.
 10 min.  ZD

20 min.OP

1300 - 1400 Zajęcia dodatkowe.  
14001415 Zabawy ruchowe, ze śpiewem.
Czynności higieniczno- porządkowe.
 
1415 - 1430 PODWIECZOREK  

1430 - 1600

Kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy i gry stolikowe, praca wyrównawcza. Zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci.  

 

ZD – zabawy dowolne, OP – czynności opiekuńcze, D – zajęcia dydaktyczne, PP – pobyt na świeżym powietrzu, R – zabawy ruchowe.