Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu     
ul. Narutowicza 9
09 - 200 Sierpc
   woj. mazowieckie

                      

Historia przedszkola

Dyrekcja i nauczyciele

Administracja i obsługa

Dokumenty przedszkola

Z życia przedszkola

Oferta przedszkola

Misja przedszkola
Ramowy rozkład zajęć

Galeria zdjęć

Przydatne linki
Ogłoszenia

Procedura opłat
przez Internet

 

 

Historia Przedszkola

    Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu rozpoczęło swoją działalność dydaktyczno-wychowawczo- opiekuńczą w dniu 16 września 1985 roku. Dzień ten był bardzo radosny dla dzieci, rodziców, pracowników, którzy z wielką niecierpliwością czekali na otwarcie nowego przedszkola. Edukację przedszkolną rozpoczęło 167 dzieci, które podzielono na pięć grup wiekowych. Funkcję dyrektora powierzono p. Hannie Ławickiej. Placówka zajmuje przestronny budynek z dużymi słonecznymi salami, które wyposażone są w funkcjonalny i kolorowy sprzęt dostosowany do wieku, potrzeb
i wymagań wychowanków. W pięknym, zielonym ogrodzie otaczającym przedszkole dzieci wspaniale się bawią i nie mają czasu na nudę. Wszyscy nieustannie dążymy do przystosowania naszej placówki do nowych oczekiwań, potrzeb dzieci i rodziców oraz zmieniających się tendencji edukacyjnych. Tworząc nowoczesną placówkę zawsze jednak pamiętamy o tradycji i współdziałaniu z najbliższym środowiskiem.

Dyrektorzy przedszkola:

- Hanna Ławicka 1985 - 2002r.
- Jolanta Golatowska 2002 - 2017r.
- Joanna Chylińska 2017 r. - 2022r,
- Iwona Cieciurska 2022r.

Najważniejsze wydarzenia z życia naszego przedszkola to:

2021r. - Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Bajkowa kraina"
             - Nadanie przedszkolu imienia ,,Bajkowa kraina"

2020r. - Otwarcie ,,Biblioteczki przedszkolnej"
            - Renowacja placu zabaw i terenu przedszkolnego
            - Organizacja zajęć na basenie - ,,Nauka pływania"

2019r.  ,,Smog - Sierpczanie Myślą o Smogu Globalnie" - I miejsce
           - Organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Magiczny świat figur geometrycznych"            
           - Organizacja zajęć na basenie - ,,Nauka pływania"

2018r. - Rozbudowa sali Nr 6 o łazienkę dla dzieci
             - Zajęcia integracyjne dla dzieci z Centrum Medycznego w Kraszewie
             - Rozszerzenie współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Sierpcu o dyżury na terenie przedszkola logopedy, psychologa, pedagoga

20017r. - Powitanie nowego dyrektora przedszkola p. Joannę Chylińską
              - Uaktywnienie pracy ,,Małego Wolontariatu" - uzyskanie tytułu lidera ,,Małego Wolontariatu"
              - Adopcja na odległość  - ,,Najmłodsi z pomocą dla Piotrusia".

2016r. - XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,,Tradycje wielkanocne" - II miejsce

2015 -obchody jubileuszu 30 - lecia przedszkola
         -
realizacja Ogólnopolskiego Projektu ,,Przedszkole Talentów".
         -
zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne"

2014 - zdobycie I i II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne"

2013 - realizacja projektu edukacyjnego ,,Wiersze J. Tuwima kochają rodzice i dzieci",organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego ,,Tuwim pędzlem malowany"

2013- zdobycie Grand Prix i Nagrody Publiczności podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Teatru Kwiecień - Plecień za bajkę ,,Zabawa w Śpiącą Królewnę"

2012 - II miejsce w II Sierpeckiej Olimpiadzie Przedszkoli pod hasłem ,,Londyn 2012"

2012 - Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny  we współpracy z PSSE ,,Zdrowie na talerzu"

2011 - Międzyprzedszkolny festyn "Kolorowe dzieci" z okazji Dnia Dziecka z udziałem dzieci z osiedla

2010
- przystąpienie do unijnego projektu "Szansa na lepszą przyszłość dla sierpeckich przedszkolaków".

2009 -
Międzyprzedszkolny Quiz o tematyce ekologicznej "Chodź przedszkolak jest nieduży, to przyrodzie wie, jak służyć"

2008 -
Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Piosenka jest dobra na wszystko

2007 -
na stałe do kalendarza wydarzeń z życia przedszkola wpisało się Pasowanie na 6- latka

2006 -
obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia z udziałem dzieci z wszystkich sierpeckich przedszkoli

2006 -
nadanie przez rodziców naszej placówce tytułu PRZYJAZNE PRZEDSZKOLE.
Wydarzenie to upamiętnia okolicznościowa tablica umieszczona w holu przedszkola

2006 -
III Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Scenicznych

2005 -
wizyta delegacji z krajów Unii Europejskiej

2005 -
II Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Scenicznych

2004 -
I Międzyprzedszkolny Przegląd Małych Form Scenicznych

2003
- Piknik Europejski- prezentacja regionu krakowskiego- "Z wizytą w Krakowie"

2002
- na emeryturę odchodzi p. dyrektor Hanna Ławicka, która tworzyła nasze przedszkole
i kierowała nim przez 17 lat. Burmistrz Miasta Sierpc powierza obowiązki dyrektora p. Jolancie Golatowskiej

2002
- III wystawa prac plastycznych "W świecie dziecięcej wyobraźni" (Dom Kultury)

2001
- obchody jubileuszu 15- lecia przedszkola; ukazuje się I numer pisemka dla dzieci i rodziców "Przedszkolny skarbczyk wiadomości"

2000 - II Międzyprzedszkolna Wystawa Prac Plastycznych Dzieci "Znam i rozumiem swoje prawa
i obowiązki" (Dom Kultury)
1998 - I Miedzyprzedszkona Wystawa Prac Plastycznych Dzieci "Sierpc w oczach dziecka" (Dom Kultury)

1991
- zmiana nazwy przedszkola: z Państwowego Przedszkola nr 5 na Miejskie Przedszkole Nr 2

1989
- spotkanie z autorką utworów dla dzieci Wandą Chotomską

1987
- spotkanie z Barbarą Lewandowską - redaktorem naczelnym pisemka MIŚ

1987
- wizyta delegacji nauczycieli z Litwy

1985
- otwarcie placówki