Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu
ul. Narutowicza 9
09 - 200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel.
(024) 275 34 36

   ostatnia aktualizacja: sobota 21 stycznia 2017                      

Historia przedszkola

Dyrekcja i nauczyciele

Administracja i obsługa

Dokumenty przedszkola

Z życia przedszkola

Oferta przedszkola

Misja przedszkola
Ramowy rozkład zajęć
Galeria zdjęć
Przydatne linki
Ogłoszenia

Procedura opłat
przez Internet

 


 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

       Informacja dotycząca możliwości dokonywania wpłat należności w roku szkolnym 2022/2023 za usługi przedszkolne bezgotówkowo za pośrednictwem Internetu.

        Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do wnoszenia opłat za przedszkole bezgotówkowo tzn. przez Internet lub w Banku.

Zasady :

1.     Przedszkole w terminie do 5 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego przygotuje  dla rodziców informacje o wysokości opłaty za okres miniony (w 2 egzemplarzach). Rodzic kwituje referentowi w przedszkolu odbiór INFORMACJI swoim podpisem.

2.     Rodzic dziecka weryfikuje dane zawarte w INFORMACJI. Uwagi i odwołania od zamieszczonych na zestawieniu danych należy w terminie najpóźniej 2 dni roboczych wyjaśnić z referentem sporządzającym zestawienie.

3.     Rodzic dokonuje wpłaty za usługi przedszkolne z dwóch tytułów: opłata za wyżywienie i opłata za zajęcia dodatkowe. Każda z tych opłat jest wnoszona na odrębne konto.

4.     Opis wpłaty za żywność zawiera następujące informacje:

*Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu

*Numer rachunku odbiorcy: 15 1240 3204 1111 0010 7142 4186

*kwota wpłat za okres rozliczeniowy – cyfrowo i słownie – kwotę tę rodzic otrzymuje z przedszkola na piśmie na koniec okresu rozliczeniowego

*nazwa wpłacającego: należy wpisać imię i nazwisko rodzica oraz adres zamieszkania

* tytułem: należy wpisać – Wpłata za wyżywienie – imię dziecka/dzieci, grupa – za m-c……………

5.     Opis wpłaty za zajęcia dodatkowe zawiera następujące informacje:

*Nazwa odbiorcy: Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu

*Numer rachunku odbiorcy:  22 1240 3204 1111 0010 7142 3381

*kwota wpłat za okres rozliczeniowy – cyfrowo i słownie – kwotę tę rodzic otrzymuje
z przedszkola na piśmie na koniec okresu rozliczeniowego

*nazwa wpłacającego; należy wpisać imię i nazwisko rodzica oraz adres zamieszkania

* tytułem: należy wpisać – Wpłata za zajęcia dodatkowe w Miejskim Przedszkolu Nr 2   – imię dziecka/dzieci, grupa – za m-c……………..

     6. Rodzic ma 5 dni kalendarzowych na wniesienie opłaty na podane konta. Po wniesieniu opłaty niezwłocznie i bez wezwania przedstawia referentowi dowód dokonanych wpłat – do ewidencji.