Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sierpcu
ul. Narutowicza 9
09 - 200 Sierpc
woj. mazowieckie
tel.
(024) 275 34 36

                    

Historia przedszkola

Dyrekcja i nauczyciele

Administracja i obsługa

Dokumenty przedszkola

Z życia przedszkola

Oferta przedszkola

Misja przedszkola
Ramowy rozkład zajęć
Galeria zdjęć
Przydatne linki
Ogłoszenia

Procedura opłat
przez Internet

  

Wizja przedszkola

Przedszkole:

 • Stworzy swoim wychowankom przyjazne i bezpieczne warunki do wszechstronnego rozwoju,
  z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości,
   

 • Wyposaży wychowanków w kompetencje poznawcze, społeczne, kulturowe niezbędne
  do bycia w przyszłości człowiekiem twórczym, śmiałym oraz dbającym o swoje zdrowie 
  i aktywność ruchową,
   

 • Stworzy warunki do partnerskiej współpracy z rodzicami; rodzice będą wspierani w funkcji wychowawczej,
   

 • Podejmie działania, które będą zgodne z oczekiwaniami środowiska lokalnego,
   

 • Będzie promować osiągnięcia: dzieci, nauczycieli i rodziców.

Misja przedszkola

 • Wspieranie indywidualnego wszechstronnego rozwoju dziecka,
   

 • Zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa oraz pozytywnego klimatu emocjonalnego,
   

 • Rozwijanie zdolności i talentów dzieci w różnych płaszczyznach działalności poprzez zajęcia obowiązkowe i dodatkowe,
   

 • Zapewnienie optymalnego rozwoju dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
   

 • Promowanie zdrowego stylu życia,
   

 • Nieustanne zabieganie o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dziecka,
   

 • Pozyskiwanie środków finansowych z UE.

 

Model absolwenta naszego przedszkola

Absolwent Miejskiego Przedszkola Nr 2:

 • Jest przygotowany do osiągania sukcesów i radzenia sobie z trudnościami,
   

 • Jest aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny,
   

 • Odnosi sukcesy w szkole, rozwiązuje napotkane problemy,
   

 • Umie pracować w zespole,                                                                   
   

 • Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną.